open/close

Muitošana un dokumentācija

Mūsu lieliski izglītotie darbinieki ir apguvuši zināšanas par lokālajiem apstākļiem, noteikumiem un regulām, tādēļ viņi nevainojami un efektīvi nokārto visu administrēšanas un dokumentācijas procesu.

Muitas formalitāšu nokārtošana starptautiskiem sūtījumiem

Mēs veicam muitas formalitāšu kārtošanu Jūsu kravai cauri normatīvo prasību labirintam, cik vien efektīvi tas ir iespējams, izmantojot muitošanas speciālistu palīdzību visā pasaulē. Mēs izmantojam šīs zināšanas, lai nevainojami un efektīvi nokārtotu visu administrēšanas un dokumentācijas procesu.

24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā mēs piedāvājam muitas formalitāšu nokārtošanu caur mūsu IT sistēmām, kas ir tieši saistītas ar muitas iestādēm. Lokālie programmatiskā nodrošinājuma risinājumi ļauj patērētājiem iegūt muitas un nodokļu novērtējumus labākai izdevumu kontrolei.

Saņemt cenu