open/close

Normatīvo aktu ievērošana

Lai nepieļautu nelaikā radušās aizkavēšanās un potenciālus naudassodus par tām, mēs ievērojam globālos standartus un regulas, kas attiecas uz kravu pārvietošanu.

Mūsu uzticīgie darbinieki Grupas ievērošanas struktūrvienībā pārliecinās, ka DSV ievēro visas dokumentācijas prasības, ekoloģisko politiku u.tml. Struktūrvienība koordinē reģionālās DSV pakļaušanās programmas globālā līmenī. Tas nodrošina, ka Jūsu sūtījumi atbilst neskaitāmām starptautiskajām normatīvajām un drošības prasībām, kamēr krava atrodas DSV tīklā.

Transporta pārvaldīšanas sistēmā integrētā pakļaušanās

DSV ir integrēta atbilstība mūsu transporta pārvaldīšanas sistēmā līdz maksimāli iespējamajai pakāpei. Jūsu sūtījums būs atbilstošs visām starptautiskajām regulām un pienāks savlaicīgi.

Saņemt cenu